CV

ZUZU HUDEK sa narodila v roku 1981 v Bratislave. Vyštudovala scénografiu na Vysokej skole múzických umení v Bratislave. Absolvovala štipendijný pobyt v Krakove a ukončila postgraduálne štúdium scénografie v holandskom Groningene. Vytvorila scénografie a kostýmy k viacerým produkciám na Slovensku a v Holandsku napr. k Plešatej speváčke od Eugena Ionesca, Júlu od Ivana Vyrypajeva alebo Pokusom o jej život od Martina Crimpa. K jej vlastným autorským projektom patria 15minmum, ktoré bolo ocenené holandskou porotou na festivale Jonge Harten. V zahraničí vytvorila ešte ďalšie dva autonómne projekty ako performance ANDEND (Groningen) a inštaláciu Boys&Girls (Palmela, Portugalsko).  V roku 2011 vytvorila autorské predstavenie TRI-ŠTYRI OPICE v rámci platformy Mliečne Zuby organizovanej Štúdiom 12. Okrem scénografie sa venuje aj výučbe výtvarných predmetov, keramiky a divadelných dielní pre deti a mládež . V rokoch 2009-2011 spolupracovala s Divadelným Ústavom na európskom projekte Platform 11plus zameranom na vznik nových divadelných produkcii pre mládež. Ako kostýmový a scénický výtvarník spolupracuje najmä na tanečných produkciách v choreografiách Šárky Ondrišovej a Marty Polákovej a pri predstaveniach Divadla Bez Domova. Momentálne zakladá vlastnú divadelnú skupinu Equiteatro.