Toshio Hosokawa: HAVRAN

Toshio Hosokawa: HAVRAN 


Monodráma pre Mezzosoprán a 12 hráčov

Dirigent: Ivan Buffa

Orchester: Ouasars Ensemble 

Réžia: Maja Hriešik

Choreografia a tanec: Reona Sato

Spev: Eva Šušková

Scéna a kostýmy: Zuzu Hudek

 Premiéra : 11.11. 2015, Štúdio SND, Bratislava

 

Monodráma založená na najslávnejšej básni Edgara Allana Poea. 

 

Fotografie: archív Quasars Ensemble (Photo: Lukáš Kala a Nikola Hudáková a Peter Brenkus)