Slavomír Solovic a Viliam Klimáček: HAYDN VEČERIA S MOZARTOM

Slavomír Solovic a Viliam Klimáček: HAYDN VEČERIA S MOZARTOM

Súčasná komorná opera v štyroch chodoch. Libreto vychádza zo skutočného stretnutia skladateľov v Haydnovom byte vo Viedni 15. decembra 1790, v predvečer Haydnovho odchodu do Londýna, kde dosiahol fenomenálny úspech. Mozart do roka po jeho odchode zomiera. 

Libreto : Viliam Klimáček

Hudba : Vladimír Solovic

Réžia: Maja Hriešik

Výprava: Zuzu Hudek

Videoart: Šimon Horna

účinkujúci:

Sláčikové kvarteto Solo Quartet

Haydn: Gustáv Beláček

Mozart: Matúš Šimko

Slúžka: Eva Šušková

Artemis: Andrea Vizvári


Fotografie : Ctibor Bachratý